Historia

Śladami przeszłości 1 (Podręcznik, Nowa Era)

Opisz przebieg normańskiej ekspansji 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przebieg normańskiej ekspansji w Europie:

Normanami nazwano plemiona zamieszkujące tereny dzisiejszej Skandynawii. Byli oni doskonałymi żołnierzami oraz wojownikami. Normanowie zajmowali się rybołóstwem, rolnictwem oraz hodowlą zwierząt. Uznawano ich za zdolnych rzemieślników, ponieważ wykonywali wysokiej jakości broń, żelazne narzędzia oraz piękną biżuterię. Pod koniec VII wieku liczba Normanów wzrosła tak gwałtownie, że nie byli w stanie zapewnić sobie oraz swoim rodzinom wystarczającej ilości pożywienia. W celu uniknięcia głodu oraz bratobójczych walk, coraz częściej organizowano wyprawy handlowe i rabunkowe na południe. Wkrótce okazało się, że są oni najlepszymi wojownikami ówczesnej Europy a do tego wyjątkowo odważymi i okrutnymi wojami. Widok zbliżających się normańskich łodzi - drakkarów i snekkarów wzbudzał przerażenie wśród ludów zamieszkujących wybrzeża Morza Północnego oraz Bałtyckiego. Najeźdźcy rabowali miasta i wsie, mordowali ludność, lub brali ją w niewolę. Pod koniec VIII wieku Normanowie zaczęli regularnie pustoszyć wybrzeże Wysp Brytyjskich oraz ziemie państwa Franków. Przez dziesięciolecia toczyli okrutne walki, w wyniku których ostatecznie powstały trzy królestwa - Norwegia, Dania i Szwecja. Od IX wieku część Wikingów zaczęła zakładać swoje osady na północnym wybrzeżu Francji, w Irlandii oraz na Wyspach Morza Północnego. Zasiedlili Islandię oraz Grenlandię. W 1066 roku po zwycięskiej bitwie pod Hastings władca Normandii - Wilhelm Zdobywca dokonał podboju Anglii. Ponadto, Normanowie w walkach z Arabami i Bizantyjczykami podporządkowali sobie również Sycylię oraz południowe Włochy. Docierali na Ruś, nad Morze Czarne oraz do Konstantynopola. Część Wikingów podporządkowała sobie plemiona słowiańskie zamieszkujące nad Dnieprem. Powstały w ten sposób pierwsze księstwa ruskie w Kijowie oraz Nowogrodzie Wielkim.

 

DYSKUSJA
user profile image
Grzegorz

07-10-2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21163

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie