Historia

Scharakteryzuj dokonania kultury arabskiej 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Dokonania kultury arabskiej :

Cywilizacja arabska poprzez swoje wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury i nauki europejskiej. Za pośrednictwem Arabów do Europy docierały osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu. Dzieła muzłumańskich filozofów, myślicieli, erudytów oraz lekarzy przetłumaczono na język łaciński. To dzięki Arabom zachowały się również utwory wielu antycznych autorów. 

 • Okres rozkwitu arabskiej kultury i nauki przypada na czasy od VII do XI wieku;
 • W nowej stolicy państwa - Bagdadzie utworzono akademię zwaną Domem Mądrości, w której uczeni tłumaczyli na język arabski antyczne dzieła, m.in. geografia Ptolemeusza, filozofa Arystotelesa oraz lekarza Hipokratesa;
 • Bagdad słynął z nowoczesnego obserwatorium astronomicznego oraz biblioteki, w której gromadzono księgi z całego świata; 
 • Na dworach bogatych kalifów powstawały oryginalne romanse, liczne utwory poetyckie oraz zbiory baśni, najsłynniejsza z nich to "Księga tysiąca i jednej nocy";
 • Arabowie czerpali wzorce także z bogatej kultury ludów Dalekiego Wschodu;
 • Od mieszkańców Indii przejęli stosowane przez nich cyfry, obecnie nazwane arabskimi, upowszechniając je w państwach położonych nad Morzem Śródziemnym;
 • W sztuce arabskiej dominowały tzw. "arabeski", czyli wzory roślinne i geometryczne. Religia islamska zakazywała bowiem przedstawiania wizerunków ludzi i zwierząt;
 • Arabowie słynęli z ogromnych osiągnięć w dziedzinie architektury - budowali monumentalne meczety, pałace, bogate domy oraz budynki użyteczności publicznej, np. łaźnie;

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-27
dzięki!!!
Informacje
Śladami przeszłości 1
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie