Historia

Autorzy:Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

W XIX wieku zmienił się sposób podróżowania 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

W XIX wieku zmienił się sposób podróżowania

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Wzór : T= s/v

v - prędkość, s - droga, T - czas

A. Pieszo (5 km/h) - T = 900/5 = 180h

B. Konno (10 km/h) -  T = 900/10 = 90h

C. "Rakietą" Stephensona (48 km/h) - T = 900/48 = 18.75h

D. Samochodem z początku XX wieku (50 km/h) - T = 900/50 = 18h

E. Samochodem z początku XXI wieku (poprawiony błąd z ćwiczeń) (150 km/h) - T = 900/150 = 6h

Wnioski: Piesza podróż z Berlina do Paryża zajęłaby podróżującemu 180 godzin, czyli około dwóch tygodni, przyjmując, że spędzałby w drodze 12 godzin dziennie. Konno podróż skróciłaby się o połowę. "Rakietą" Stephensona oraz samochodem z początku XX wieku - do niespełna doby. Współczesnym samochodem tą trasę można pokonać zaledwie w 6 godzin zegarowych.