Historia

Autorzy:Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Jakie wizje odzyskania niepodległości mieli 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Jakie wizje odzyskania niepodległości mieli

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

  • Józef Piłsudski - wychował się w kulcie powstań narodowych. Wyznawał ideę walki zbrojnej o niepodległość Polski. Opowiadał się za podjęciem współpracy z Austro - Węgrami. Dążył do wywołania powstania w zaborze rosyjskim, wyzwolenia ziem i zjednoczenia ich z Galicją. 
  • Roman Dmowski - był przywódcą ruchu narodowego, wiązał sprawę Polski z Rosją. Niemcy uznawał za głównego wroga Polski. Przewidywał, iż w razie wojny z Niemcami Rosja będzie potrzebowała pomocy Polaków, co pozwoli jej odzyskać niepodległość. 

Uważam, iż bardziej realna była wizja prezentowana przez Józefa Piłsudskiego, ponieważ w czasie zaborów Polacy cieszyli się największymi swobodami w zaborze austriackim. Galicja posiadała autonomię, czyli prawo do samodzielnego rozstrzygania spraw wewnętrznych. Józef Piłsudski opowiadając się po stronie Austro - Węgier wiedział, iż monarchia prowadziła najbardziej przyjazną dla Polaków politykę i dawała możliwość organizowania własnej siły zbrojnej.