Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Klucz do historii 6, Podręcznik

Legiony Piłsudskiego odegrały znaczącą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Odznaczały się męstwem i

Komentarze