Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Jeżeli pewne ciało o masie  porusza się pod wpływem grawitacji po orbicie o promieniu  to działa na nie siła grawitacji, która ma wartość:

 

gdzie  jest stałą grawitacji,  jest masą ciała niebieskiego, wokół którego krąży ciało o masie  po orbicie o promieniu .

W tym przypadku siła grawitacji spełnia role siły dośrodkowej, której wartość przedstawiamy za pomocą wzoru:

Komentarze