Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 7 i 8, Zbiór zadań

 

Wartość przyspieszenia ciała przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest wartością przyspieszenia,  jest zmianą szybkości ciała,  jest całkowitym czasem, w którym następuje zmiana szybkości.

Z wykresu możemy odczytać, że:

  

  

Wówczas wartość przyspieszenia wynosi:

 

 

Odpowiedź: Przyspieszenie ciała wynosi .

 

 

Droga przebyta przez ciało odpowiada polu pod wykresem zależności szybkości od czasu. W naszym przypadku będzie ona odpowiadała polu trójkąta:

 

 

Odpowiedź: Droga przebyta przez ciało wynosi .

 

 

Z wykresu odczytujemy, że pod koniec drugiej sekundy szybkość ciała wynosiła:

 

Odpowiedź: Szybkość ciała pod koniec drugiej sekundy wynosi .

 

 

Z wykresu odczytujemy, że pod koniec trzeciej sekundy szybkość ciała wynosiła:

 

Odpowiedź: Szybkość ciała pod koniec trzeciej sekundy wynosi .

 

 

Wzrost szybkości ciała w drugiej sekundzie odpowiadał zmianie szybkości od końca pierwszej do końca drugiej sekundy:

 

Odpowiedź: Wzrost szybkości ciała w drugiej sekundzie wynosi .

 

 

Wzrost szybkości ciała w trzeciej sekundzie odpowiadał zmianie szybkości od końca drugiej do końca trzeciej sekundy:

 

Odpowiedź: Wzrost szybkości ciała w trzeciej sekundzie wynosi .

Komentarze