Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 7 i 8, Zbiór zadań

 

Od 0 s do 1,5 s ruchu z wykresu wynika, że prędkość ciała wzrasta. Ponieważ na tym przedziale wykres ten jest linią prostą to prędkość ta wzrasta jednostajnie, czyli ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Odpowiedź:

Komentarze