Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 7 i 8, Zbiór zadań

Wartość przyspieszenia ciała przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest wartością przyspieszenia,  jest zmianą szybkości ciała,  jest całkowitym czasem, w którym następuje zmiana szybkości.

Na wykresie nie mamy podanych jednostek, ale możemy ją sobie przyjąć co jedną kratkę. Wówczas:

Komentarze