Klasa
I liceum
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań
  • 18.10

    Zadanie

  • 18.11

    Zadanie

  • 18.12

    Zadanie

Wykonajmy rysunek obrazujący sytuację podaną w zadaniu:

gdzie Ep1, Ep2, E'p1, E'p2 są energiami potencjalnymi, Ek1, Ek2, E'k1, E'k2

Komentarze