🎓 Czy promieniowanie, którego kwanty mają energię... - Zadanie 11: Zbiór prostych zadań z fizyki. Po gimnazjum - strona 83
Fizyka
Zbiór prostych zadań z fizyki. Po gimnazjum (Zbiór zadań, Zamkor)

Dane:

 

Przyjmujemy, że stała Plancka i prędkość światła odpowiednio wynoszą:

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Aby określić do jakiego zakresu promieniowania należą kwanty o podanej energii to musimy wyznaczyć długość fali dla tego promieniowania. Energię kwantu promieniowania przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest energią jaką posiada kwant promieniowania poruszający się z prędkością światła ,  jest długością fali,  jest stałą Plancka. Zatem:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

Odpowiedź: Wiemy, że promieniowanie widzialne mieści się w granicach długości fal od 350 nm do 750 nm. Z tego wynika, że promieniowanie, którego kwanty mają podaną w zadaniu energię nie należy do obszaru światła widzialnego.

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Krzysztof Chyla
Wydawnictwo: Zamkor
Rok wydania:
ISBN: 9788385434085
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3056ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA7461WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE472KOMENTARZY
komentarze
... i5980razy podziękowaliście
Autorom