Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zbiór prostych zadań z fizyki. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Dane:

 

Przyjmujemy, że stała Plancka, wartość prędkości światła oraz stała Boltzmanna odpowiednio wynoszą:

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Energię fotonu przedstawiamy wzorem:

Komentarze