Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Fizyka. Zbiór zadań 1 (Zbiór zadań, Operon)

Moc lokomotywy o masie.... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dane:

`M = 80\ t = 80*10^3\ kg` 

`P = 7000\ kW = 7000*10^3\ W = 7*10^6\ W` 

`m = 15\ t = 15*10^3\ kg` 

`v = 45\ (km)/h = 12,5\ m/s` 

`alpha = 30^@` 

Szukane:

`n = ?` 

Rozwiązanie:

Wykonajmy rysunek przedstawiający rozkład sił działających na lokomotywę na pochylni:

gdzie `F_g` jest siłą ciężkości, `F_(||)` i `F_(_|_)` są składowymi siły ciężkości, jest siłą ciągu lokomotywy. Siłę ciężkości przedstawiamy za pomocą wzoru:

`F_g = m g` 

gdzie Fg jest siłą ciężkości, m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim. Korzystając z funkcji trygonometrycznych możemy zauważyć, że:

`sin alpha = (F_(||))/(F_g) \ \ \ \ |*F_g` 

`F_(||) = F_g  sin alpha` 

`F_(||) = m_c  g  sin alpha` 

Masę pociągu wraz z wagonami przedstawimy zależnością:

`m_c = M + n*m` 

gdzie `n` jest liczbą wagonów. Lokomotywa porusza się ruchem jednostajnym, czyli:

`F = F_(||)`  

Z tego wynika, że:

`F = m_c  g  sin alpha` 

`F = (M + n*m)  g  sin alpha` 

Siła ciągu silnika wykonuje pracę. Pracę wykonaną przez poruszające się ciało przedstawiamy zależnością:

`W = F*s` 

gdzie W jest pracą wykonaną przez poruszające się ciało, na które działa siła F na odcinku s. Wiemy, że lokomotywa porusza się ruchem jednostajnym, czyli drogę którą pokona możemy przedstawić wzorem:

`s = v*t` 

gdzie v jest szybkością lokomotywy, t jest czasem ruchu. Z tego wynika, że:

`W= F  s` 

`W= (M + n*m)  g  sin alpha  v  t` 

Moc w zależności od wykonanej pracy przedstawiamy wzorem:

`P = W/t` 

gdzie P jest mocą jaka zostanie wydzielona przy wykonaniu pracy W w czasie t. Znamy moc silnika lokomotywy. Wyznaczmy ilość wagonów, które może ciągnąć ta lokomotywa:

`P  = W/t` 

`P = ((M + n*m)  g  sin alpha  v  strike(t))/strike(t)` 

`P = (M + n*m)  g  sin alpha  v \ \ \ \ \ |:g  sin alpha  v` 

`P/(g  sin alpha  v) = M + n*m \ \ \ \ \ |-M` 

`P/(g  sin alpha  v) - M = n*m \ \ \ \ |:m` 

`P/(m  g  sin alpha  v) - M/m = n` 

`n = P/(m  g  sin alpha  v) - M/m` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`n = (7*10^6\ W)/(15*10^3\ kg*9,81\ m/s^2*sin30^@*12,5\ m/s) - (80*strike(10^3\ kg))/(15*strike(10^3\ kg)) =` 

`\ \ \ = (7000*10^3\ J/s)/(15*10^3\ kg*9,81\ m/s^2*0,5*12,5\ m/s) - (80)/(15) =` 

`\ \ \ =(7000*strike(10^3)\ J/s)/(919,6875*strike(10^3)\ kg*m^2/s^2*1/s)-16/3=(7000\ J/s)/(919,6875\ J/s)-16/3~~` 

`\ \ \ ~~7,611-5,333 = 2,278 ~~2` 

Odp.: Lokomotywa może wciągnąć na pochyłość 2 wagony.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Potęgowanie

 2. Działania w nawiasach

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom