Sporządź wykresy zależności... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Zależność energii potencjalnej od czasu w spadku swobodnym

Energię potencjalną ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie Ep jest energią potencjalną ciała o masie m znajdującego się na wysokości h, na które działa przyspieszenie ziemskie g. W przypadku spadku wysokość, z jakiej spada ciało przedstawiamy zależnością:

 

gdzie H jest wysokością, na jakiej znajduje się ciało spadające z wysokości h, g jest przyspieszeniem ziemskim, t jest czasem spadku. Z tego wynika, że zależność energii potencjalnej od czasu ma postać:

 

 

 

Zauważmy, że wykres zależności energii potencjalnej od czasu będzie wykresem funkcji kwadratowej, czyli parabolą w dodatniej dziedzinie oraz  przyjmującą dodatnie wartości, ponieważ czas i energia nie może przyjmować wartości ujemnych. Niech:

 

 

 

Delta tego równania wynosi:

 

 

 

Wówczas:

 

Wyznaczmy wierzchołek tej paraboli:

 

 

Wyznaczamy miejsca zerowe:

 

 

Wówczas dziedzina tej funkcji będzie wynosiła:

 

Wykonajmy rysunek:


Zależność energii kinetycznej od czasu w spadku swobodnym

Energię kinetyczną ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie Ek jest energią kinetyczną ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. W przypadku spadku swobodnego prędkość ciała przedstawiamy zależnością:

 

gdzie v jest prędkością ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, t jest czasem ruchu ciała. Z tego wynika, że zależność energii kinetycznej od czasu w spadku swobodnym przedstawimy wzorem:

 

 

 

Ponownie otrzymaliśmy funkcję kwadratową. Zauważmy, że delta tego równania będzie zerowa, czyli funkcja ta nie będzie posiadała miejsc zerowych oraz jej wierzchołek będzie znajdował się w środku układu współrzędnych. Wykonajmy wykres zależności:

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Barbara Budny
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788376808918
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom