Wykres przedstawia współrzędną prędkości ciała drgającego w zależności... 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wykres przedstawia współrzędną prędkości ciała drgającego w zależności...

Zadanie 7.5
 Zadanie
Zadanie 7.6
 Zadanie

Zadanie 7.7
 Zadanie

Wiemy, że ogólny wzór funkcję prędkości ma postać:

`v(t) = Aomega cos(omegat+phi)` 

gdzie:

`phi=0` 

Z wykresu odczytujemy, że:

`"dla "t_1 = 0\ s" prędkość wynosi: " v_1=9,42\ (cm)/s = 9,42*(0,01\ m)/s = 0,0942\ m/s ` 

`"dla "t_2 = 1\ s" prędkość wynosi: " v_1=0\ (cm)/s = 0\ m/s` 

Możemy zatem korzystając z ogólnego równania na prędkość zapisać, że: 

`0\ m/s = A omega cos(omega*1\ s)\ \ \ =>\ \ \ 0=Aomega cos(omega)\ \ \ =>\ \ \ 0=cos omega\ \ \ =>\ \ \ omega=pi/2`         

`0,0942\ m/s = A omega cos(omega*0\ s)\ \ \ =>\ \ \ 0,0942\ m/s=Aomega cos(0)\ \ \ =>\ \ \ 0,0942\ m/s =Aomega` 

Z tego wynika, że:

`Aomega=0,0942\ m/s\ \ \ \ |:omega` 

`A=(0,0942\ m/s)/(omega)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru i otrzymujemy, że amplituda wynosi:

`A=(0,0942\ m/s)/(pi/2\ 1/s)= (2*0,0942\ m)/(pi) = (0,1884\ m)/(3,14) = 0,06\ m=6\ cm `  

Obliczamy teraz częstotliwość korzystając z wzoru:

`f=(omega)/(2pi)`

Podstawiamy dane liczbowe:

`f=(pi/2 \ 1/s)/(2pi) = 0,25\ 1/s =0,25\ Hz` 

 

`b)` 

Korzystamy z ogólnego wzoru na funkcje przyspieszenia w ruchu drgającym w postaci:

`a_x(t) = -Aomega^2 sin(omegat+phi)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a_x(t) =- 6\ cm * (pi/2\ 1/s)^2 sin(pi/2\ 1/s *t) ` 

`a_x(t) =- 6\ cm * (pi^2)/4\ 1/s^2 sin(pi/2\ 1/s *t)` 

`a_x(t) =- 6\ cm * (3,14^2)/4\ 1/s^2 sin(pi/2\ 1/s *t)` 

`a_x(t) =- 6\ cm * (9,8596)/4\ 1/s^2 sin(pi/2\ 1/s *t)` 

`a_x(t) =- 14,7896\ (cm)/s^2 sin(pi/2\ 1/s *t)` 

`a_x(t) ~~- 14,8\ (cm)/s^2 sin(pi/2\ 1/s *t)`  

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-01
dzieki!
user profile image
Gość

0

2017-10-17
Dzięki!
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie