Jeden koniec stalowej blaszki zamocowano w imadle. Drugi koniec... 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Jeden koniec stalowej blaszki zamocowano w imadle. Drugi koniec...

Zadanie 7.1
 Zadanie
Zadanie 7.2
 Zadanie
Zadanie 7.3
 Zadanie

Zadanie 7.4
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`t=10\ s `  

`n=15 ` 

`A=2\ cm=0,02\ m` 

Zakladamy, że:

`phi=0` 

Z podanych danych możemy wyznaczyć okres drgań blaszki. Jest on stosunkiem czasu do liczby wykonanych w nim drgań, możemy zatem zapisać, że:

`T=t/n` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T=(10\ s)/(15\ s) = 2/3\ s` 

Znając okres drgań możemy wyznaczyć ich częstość. Wzór na częstość ma postać:

`omega=(2pi)/T` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`omega=(2pi)/(2/3\ s)= (2pi*3)/(2)\ "rad"/s = 3pi \ "rad"/s` 

 

`a)`

Korzystamy z ogólengo wzoru na funkcję wychylenia:

`x(t)= Asin(omegat+phi)` 

Dla naszego przypadku mamy, że:

`x(t) =0,02 sin(3pi *t) ` 

 

`b)` 

Korzystamy z ogólnego wzoru na funkcję współrzędnej prędkości:

`v_x (t) = Aomega cos(omegat+phi)` 

Dla naszego przypadku mamy, że:

`v_x (t) = 0,02 *3pi cos(3pi*t)` 

`v_x (t) = 0,06pi cos(3pi*t)` 

 

`c)` 

Korzystamy z ogólnego wzoru na funkcję współrzędnej przyspieszenia:

`a_x(t) = -Aomega^2 sin(omegat+phi)` 

Dla naszego przypadku mamy, że:

`a_x(t) = -0,02*(3pi)^2 sin(3pi*t)` 

`a_x (t) = -0,02*9*pi^2sin(3pi*t) ` 

`a_x(t) = -0,18pi^2 sin(3pi*t)` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-11-11
dzieki!!!!
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie