Oblicz, ile lodu o temperaturze... 4.27 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

  

 

Wiemy, że sprawność tego silnika możemy wyrazić jako stosunek pracy wykonanej przez gaz do ciepła pobranego z otoczenia. W naszym przypadku szukamy ile ciepła zostało oddane do otoczenia i stopiło lód, czyli jaka praca odpowiada podanej sprawności silnika. Możemy zatem zapisać proporcję:

  

 

Z tego wynika, że:

 

 

  

Teraz wiemy, że pracę wykonaną przez gaz możemy wyznaczyć z zależności:

 

gdzie F jest wypadkową siły jaka działa na silnik i siły oporu. Siły mają przeciwne zwroty, dlatego możemy zapisać, że:

 

Siła działająca na silnik jest iloczynem przyspieszenia pojazdu i jego masy:

 

gdzie przyspieszenie odliczymy z wzoru na drogę i prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Wiemy, że drogę możemy wyrazić jako:

 

gdzie s jest drogą, a jest przyspieszeniem, t jest czasem, który możemy opisać z wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

 

Wówczas otrzymujemy, że wzór, z którego wyznaczamy przyspieszenie:

   

 

 

 

 

Wówczas otrzymujemy, że wzór na pracę przyjmie postać:

 

 

 

 

Oznacza to, że zależność opisująca ciepło oddane przyjmie postać:

 

Poszukiwana jest masa lodu, który ulegnie stopnieniu przyjmując ciepło oddane przez silnik. Wiemy, że możemy opisać to zależnością:

 

gdzie mL jest masą lodu, ct jest cieplem topnienia lodu i wynosi:

 

Wówczas otrzymujemy, że masa lodu będzie wynosiła:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

        

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302148033
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom