Autorzy:Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Struna ma długość 25 cm. Szybkość fali poprzecznej na strunie jest równa... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Struna ma długość 25 cm. Szybkość fali poprzecznej na strunie jest równa...

Zadanie 7.55
 Zadanie
Zadanie 7.56
 Zadanie

Zadanie 7.57
 Zadanie

Zadanie 7.58
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`L=25\ cm = 0,25\ m`  

`v_s = 400\ m/s` 

`v_d = 340\ m/s` 

 

`a)` 

Częstotliwość drgań struny wyznaczymy z wzoru:

`lambda=v_s/f` 

gdzie:

`lambda=2L` 

`2L = v_s/f\ \ \ \ |*f` 

`2Lf = v_s\ \ \ \ |:2L` 

`f=(v_s)/(2L)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f = (400\ m/s)/(2*0,25\ m) = (400\ m/s)/(0,5\ m) = 800\ 1/s=800\ Hz`   

 

`b)` 

Długość fali dźwiękowej obliczymy korzystając z wzoru:

`lambda = v/f` 

gdzie f jest częstotliwością obliczoną w podpunkcie a), a prędkość jest prędkością dźwięku. Mamy wówczas, że:

`lambda=v_d/f` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`lambda = (340\ m/s)/(800\ 1/s) = 0,425\ m=42,5\ cm `