Oblicz, dla jakiego wychylenia stosunek energii kinetycznej do energii potencjalnej... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Fizyka

Oblicz, dla jakiego wychylenia stosunek energii kinetycznej do energii potencjalnej...

Zadanie 7.21
 Zadanie
Zadanie 7.22
 Zadanie
Zadanie 7.23
 Zadanie
Zadanie 7.24
 Zadanie

Zadanie 7.25
 Zadanie

Wiemy, że całkowitą energię ciała drgającego możemy opisać jako:

`E_c=1/2kA^2 `

Natomiast energię potencjalną możemy opisać jako:

`E_p=1/2kx^2`

Wiemy, że zależność pomiędzy energią potencjalną i kinetyczną, a energią całkowitą opisuje równanie:

`E_c=E_k+E_p`

Możemy zatem zapisać, że energia kinetyczna będzie miała postać:

`E_k=E_c-E_p`

`E_k= 1/2kA^2-1/2kx^2`

`E_k=1/2k(A^2-x^2)` 

Stosunek energii kinetycznej do energii potencjalnej będzie miał postać:

`E_k/E_p = (1/2k(A^2-x^2))/(1/2kx^2)` 

`E_k/E_p = (A^2-x^2)/(x^2)` 

W zadaniu podane mamy, że:

`E_k/E_p = 7/9` 

`A=4\ cm` 

Z tego wynika, że możemy zapisać:

`(A^2-x^2)/(x^2)=7/9` 

Wymnażamy na krzyż:

`7x^2=9(A^2-x^2)` 

`7x^2=9A^2-9x^2\ \ \ \ \ |+9x^2` 

`16x^2=9A^2\ \ \ \ \ |:16` 

`x^2=9/16 A^2` 

Pierwiastkujemy:

`x=sqrt(9/16 A^2)\ \ \ "v"\ \ \ x=-sqrt(9/16A^2)` 

`x=3/4A\ \ \ "v"\ \ \ x=-3/4 A` 

Podstawiamy wartość amplitudy:

`x=3/4*4\ cm = 3\ cm\ \ \ "v"\ \ \ x=-3/4*4\ cm =-3\ cm `   

 

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie