Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wyprowadź wzór na gęstość gazu w zależności od jego temperatury i ciśnienia... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Wyprowadź wzór na gęstość gazu w zależności od jego temperatury i ciśnienia...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Wiemy, że wzór na gęstośc ma postać:

`rho=M/V` 

gdzie ρ jest gęstością, M jest masą, V jest objetością. Skorzystajmy teraz z równania Clapeyrona i wyznaczmy z niego objetość gazu:

`pV=nRT\ \ \ \ |:p` 

`V=(nRT)/p` 

Gęstość będzie miała wówczas postać:

`rho=M/((nRT)/p)` 

`rho=(pM)/(nRT)` 

Wiemy, że masa całego gazu jest iloczynem liczby moli i masy jednego mola:

`M=nmu` 

Wówczas otzrymujemy, że:

`rho=(pM)/(nRT)` 

`rho=(pn mu)/(nRT)` 

`rho=(p mu)/(RT)` 

 

`a)` 

W trakcie izotermicznego rozprężania temperatura nie ulega zmianie, a objetość wzrasta. W przemianie izotermicznej ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objetości. Oznacza to, że jeśli objetość wzrasta, to ciśnienie maleje. Z wyznaczonego wzoru wynika, że gęstość jest wprost proporcjonalna do ciśnienia, czyli gęstość maleje.

 

`b)` 

W trakcie izochorycznego ogrzewania objetość gazu nie ulega zmianie, wzrasta jego temperatura. W przemianie izochorycznej ciśnienie jest wprost proporcjonalne do temperatury. Oznacza to, że wraz ze wzrostem temperatury będzie wzrastać ciśnienie. Wówczas gęstość gazu nie ulegnie zmianie.

 

`c)` 

W procesie izobarycznego ochładzanie ciśnienie nie ulega zmianie, a temperatura maleje. Z wyznaczonego wzoru wynika, że gęstośc jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury. Oznacza to, że jeśli temperatura maleje, to wówczas gęstośc rośnie.