Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik, WSiP)

Wyprowadź wzór na gęstość gazu w zależności od jego temperatury i ciśnienia... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wyprowadź wzór na gęstość gazu w zależności od jego temperatury i ciśnienia...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Wiemy, że wzór na gęstośc ma postać:

`rho=M/V` 

gdzie ρ jest gęstością, M jest masą, V jest objetością. Skorzystajmy teraz z równania Clapeyrona i wyznaczmy z niego objetość gazu:

`pV=nRT\ \ \ \ |:p` 

`V=(nRT)/p` 

Gęstość będzie miała wówczas postać:

`rho=M/((nRT)/p)` 

`rho=(pM)/(nRT)` 

Wiemy, że masa całego gazu jest iloczynem liczby moli i masy jednego mola:

`M=nmu` 

Wówczas otzrymujemy, że:

`rho=(pM)/(nRT)` 

`rho=(pn mu)/(nRT)` 

`rho=(p mu)/(RT)` 

 

`a)` 

W trakcie izotermicznego rozprężania temperatura nie ulega zmianie, a objetość wzrasta. W przemianie izotermicznej ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objetości. Oznacza to, że jeśli objetość wzrasta, to ciśnienie maleje. Z wyznaczonego wzoru wynika, że gęstość jest wprost proporcjonalna do ciśnienia, czyli gęstość maleje.

 

`b)` 

W trakcie izochorycznego ogrzewania objetość gazu nie ulega zmianie, wzrasta jego temperatura. W przemianie izochorycznej ciśnienie jest wprost proporcjonalne do temperatury. Oznacza to, że wraz ze wzrostem temperatury będzie wzrastać ciśnienie. Wówczas gęstość gazu nie ulegnie zmianie.

 

`c)` 

W procesie izobarycznego ochładzanie ciśnienie nie ulega zmianie, a temperatura maleje. Z wyznaczonego wzoru wynika, że gęstośc jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury. Oznacza to, że jeśli temperatura maleje, to wówczas gęstośc rośnie.

DYSKUSJA
user profile image
Ewelina

23-11-2017
dzieki
user profile image
Ludwik

09-11-2017
dzięki!!!!
user profile image
Amelia

23-10-2017
dzieki!!!
user profile image
Magdalena

16-10-2017
Dzieki za pomoc
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie