Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2 (Podręcznik, WSiP)

Oblicz √v², czyli średnią szybkość kwadratową cząsteczek tlenu w zbiorniku... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz √v², czyli średnią szybkość kwadratową cząsteczek tlenu w zbiorniku...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`T_1=27^@C = 300\ K` 

`T' = 100^@C = 373\ K` 

`mu=32\ g/"mol"` 

Z poprzedniego zadania wiemy, że:

`p=10\ hPa=1000\ Pa` 

`p'=12,4\ hPa = 1240\ Pa`  

`n=1,667*10^-3\ "mol"`  

`V=4/3pir^3\ \ \ =>\ \ \ V=4/3pi(0,1\ m)^3\ \ \=>\ \ \ V~~0,00418\ m^3`     

 

Będziemy korzystać z wzoru:

`p=2/3*N/V* overline(E_k)` 

gdzie V jest objetością, p jest ciśnieniem, Ek jest energią kinetyczną cząstki, N jest liczbą cząstek w zbiorniku. Wiemy, że energię możemy przedstawić jako:

`overline (E_k)=1/2m overline(v^2)` 

Wówczas otrzymujemy wzór na ciśnienie zależny od szybkości cząstek i wyznaczamy z niego średnią szybkość kwadratową cząstek:

`p=2/3*N/V*1/2m overline(v^2)` 

`p=1/3*(N*m)/V* overline(v^2)` 

Wiemy, że iloczyn liczby cząsteczek i masy pojedynczej cząsteczki jest masą całego gazu w zbiorniku, którą można przedstawić również jako iloczyn liczby moli i masy molowej:

`N*m = M\ \ "oraz"\ \ M=n*mu\ \ \ =>\ \ \ N*m=n*mu` 

Z tego wynika, że:

`p=1/3*(n*mu)/V*overline(v^2)\ \ \ \ |*3V` 

`3pV=n mu overline(v^2)\ \ \ \ \ |:n mu` 

` (3pV)/(n mu) = overline(v^2)` 

Zamieniamy stronami i pierwiastkujemy:

`sqrt( overline(v^2)) = sqrt( (3pV)/(n mu) ) ` 

Teraz wyznaczymy średnie szybkości kwadratowe cząsteczek tlenu dla poszczególnych ciśnień:

`"W temperaturze " 27^@C " mamy: "sqrt( overline(v^2)) = sqrt( (3pV)/(n mu) )` 

`"W temperaturze "100^@C" mamy: "sqrt( overline(v'^2)) = sqrt( (3p'V)/(n mu) )` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzorów:

`sqrt( overline(v^2)) = sqrt((3*1 000\ Pa* 0,00418\ m^3)/(1,667*10^-3\ "mol" *32\ g/"mol")) ~~ sqrt( ( 12,5\ Pa*m^3 )/(53,4*10^-3\ g) ) = sqrt( ( 12,5\ N/m^2*m^3 )/(53,4*10^-3*10^-3\ kg) )=sqrt( ( 12,5\ N*m )/(53,4*10^-6\ kg) )= `    

`\ \ =sqrt( ( 12,5\ N*m )/(53,4*10^-6\ kg) )~~sqrt(0,234*10^6\ (kg*m/s^2*m)/(kg)) = sqrt(234 000\ m^2/s^2) ~~ 483\ m/s`  

`sqrt( overline(v'^2)) = sqrt((3*1 240\ Pa* 0,00418\ m^3)/(1,667*10^-3\ "mol" *32\ g/"mol")) ~~ sqrt( (15,5\ Pa*m^3)/(53,4*10^-3\ g))=sqrt( (15,5\ N/m^2*m^3)/(53,4*10^-3*10^-3\ kg)) = sqrt( (15,5\ N*m)/(53,4*10^-6\ kg)) = `  

`= sqrt(0,2903*10^6\ (kg*m/s^2*m)/(kg) )= sqrt(290300\ m^2/s^2) ~~539\ m/s ` 

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 2
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
  • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

  • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

  • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie