Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3 (Zbiór zadań, WSiP)

Drewniany klocek o objętości... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"V"_1=60\ "cm"^3=0,00006\ "m"^3` 

`rho_"w"=1000\ "kg"/"m"^3` 

`"Szukane:"` 

`"F"_"wyporu"="?"` 

`"F"_"g"="?"`  

`"m"="?"` 

`rho_"d"="?"` 

Klocek pływa na powierzchni wody, zanurzony w niej do połowy:

`"V"_2=1/2*"V"_1` 

Siła wyporu wynosi:

`"F"_"wyporu"=rho_"w"*"g"*"V"_2=rho_"w"*"g"*1/2*"V"_1=1000\ "kg"/strike("m"^3)*10\ "m"/"s"^2*1/2*0,00006\ strike("m"^3)` 

`"F"_"wyporu"=0,3\ "N"`      

Siła ciężkości jest równa, co do wartości, sile wyporu:

`"F"_"g"="F"_"wyporu"=0,3\ "N"` 

Masę możemy obliczyć, przekształcając wzór na siłę ciężkości:

`"F"_"g"="m"*"g"\ \ \ "/: g"` 

`"F"_"g"/"g"=("m"*strike"g")/strike"g"`  

`"m"="F"_"g"/"g"` 

Podstawiamy dane:

`"m"=(0,3\ "N")/(10\ "m"/"s"^2)`  

`"m"=0,03\ "kg"=30\ "g"` 

Obliczamy gęstość ciała ze wzoru:

`rho_"d"="m"/"V"_1` 

`rho_"d"=(30\ "g")/(60\ "cm"^3)` 

`rho_"d"=0,5\ "g"/"cm"^3` 

Odpowiedź: Siła wyporu wody wynosi 0,3 N, ciężar jest jej równy i wynosi 0,3 N, masa ciała wynosi 30 g, a gęstość 0,5 g/cm3.

 

DYSKUSJA
user profile image
Bogusława

6 stycznia 2018
Dzięki :)
Informacje
Fizyka. Zbiór zadań. Klasy 1-3
Autorzy: Romuald Subieta
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

5902

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie