Średnie odległości Wenus i Jowisza od Słońca wynoszą odpowiednio 0,723 AU... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Średnie odległości Wenus i Jowisza od Słońca wynoszą odpowiednio 0,723 AU...

Zadanie 31
 Zadanie
Zadanie 32
 Zadanie
Zadanie 33
 Zadanie

Zadanie 34
 Zadanie

Zadanie 35
 Zadanie
Zadanie 36
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`r_W = 0,723\ AU` 

`r_J = 5,202\ AU` 

 

Korzystamy z III prawa Keplera:

`T^2/r^3 = const` 

Wówczas mamy, że:

`T_W^2/r_W^3 =T_J^2/r_J^3` 

Wymnażamy na krzyż:

`T_W^2 *r_J^3 =T_J^2*r_W^3\ \ \ \ |:T_J^2` 

`T_W^2/T_J^2*r_J^3 = r_W^3 \ \ \ \ |:r_J^3 ` 

`T_W^2/T_J^2= r_W^3 /r_J^3 ` 

 `T_W/T_J= sqrt(r_W^3 /r_J^3)` 

`T_W/T_J= sqrt((r_W/r_J)^3)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T_W/T_J = sqrt(((0,723\ AU)/(5,202\ AU))^3)=sqrt(((1)/((5,202\ AU)/(0,723\ AU)))^3) = sqrt(1/(7,195)^3) =sqrt(1/(372,47)) = 1/(19,2995)~~1/(19,3)=0,05 `  

DYSKUSJA
Informacje
Świat fizyki. Zakres podstawowy
Autorzy: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
  • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

  • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

  • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie