Autorzy:Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Samochód osobowy jedzie po asfaltowej jezdni z łączeniami poszczególnych odcinków co... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Samochód osobowy jedzie po asfaltowej jezdni z łączeniami poszczególnych odcinków co...

1
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`l=20\ m` 

`m=1500\ kg` 

`k=20\ (kN)/m = 20* (1000\ N)/m = 20 000\ N/m` 

 

`a)` 

Obliczając częstotliwośc będziemy korzystać z zalezności:

`f=1/T` 

`f=1/(2pisqrt(m/k))` 

`f=1/(2pi)sqrt(k/m)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=1/(2*3,14)*sqrt((20 000\ N/m)/(1500\ kg)) = 1/(6,28)*sqrt(13,333\ (kg*m/s^2*1/m)/(kg)) = 0,159237*sqrt(13,333\ 1/s^2) = 0,159237*3,6514\ 1/s =` 

`= 0,58144\ 1/s ~~0,58\ 1/s = 0,58\ Hz` 

 

`b)` 

Zakładamy, że samochód porusza się ruchem jednostajnym, korzytamy zatem z wzoru:

`v=s/t` 

gdzie s droga jest długością pomiędzy łączeniami, a czas jest okresem drgania samochodu. Możemy zatem zapisać, że:

`v=l/T` 

`v=l/(2pisqrt(m/k))` 

`v=l*1/(2pi)sqrt(k/m)` 

`v=l*f`    

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v=20\ m*0,58\ Hz = 20\ m*0,58\ 1/s = 11,6\ m/s` 

 

`c)` 

Żadna częstotliwośc nie zgadza się z częstotoliwością otrzymaną wcześniej. Żaden organ nie wpadnie w rezonans.