Na lewym ramieniu dźwigni... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"m"=0,1\ "kg"` 

`"r"_1=20\ "cm"=0,2\ "m"` 

`"n"_1=6` 

`"r"_2=10\ "cm"=0,1\ "m"` 

`"Szukane:"` 

`"n"_2="?"` 

Siła działająca na lewe ramię wynosi:

`"F"_1="n"_1*"m"*"g"=6*0,1\ "kg"*10\ "m"/"s"^2` 

`"F"_1=6\ "N"` 

Siła działająca na prawe ramię wynosi:

`"F"_2="n"_2*"m"*"g"` 

Zapisujemy warunek równowagi dla dźwigni dwustronnej i przekształcamy, aby znaleźć siłę działającą na prawe ramię:

`"F"_1*"r"_1="F"_2*"r"_2\ \ \ "/: r"_2` 

`("F"_1*"r"_1)/"r"_2=("F"_2*strike("r"_2))/strike("r"_2)` 

`"F"_2=("F"_1*"r"_1)/"r"_2` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"_2=(6\ "N"*0,2\ "m")/(0,1\ "m")` 

`"F"_2=12\ "N"` 

Teraz przekształcamy wzór na siłę działającą na prawe ramię, aby znaleźć, ile ciężarków należy zawiesić:

`"F"_2="n"_2*"m"*"g"\ \ \ "/: (m"*"g")` 

`"F"_2/("m"*"g")=("n"_2*strike("m"*"g"))/strike("m"*"g")`  

`"n"_2="F"_2/("m"*"g")` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"n"_2=(12\ "N")/(0,1\ "kg"*10\ "m"/"s"^2)` 

`"n"_2=12` 

Odpowiedź: Należy zawiesić dwanaście ciężarków. 

 

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3463

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie