Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum (Zbiór zadań, WSiP)

Na lewym ramieniu dźwigni... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"m"=0,1\ "kg"` 

`"r"_1=20\ "cm"=0,2\ "m"` 

`"n"_1=6` 

`"r"_2=10\ "cm"=0,1\ "m"` 

`"Szukane:"` 

`"n"_2="?"` 

Siła działająca na lewe ramię wynosi:

`"F"_1="n"_1*"m"*"g"=6*0,1\ "kg"*10\ "m"/"s"^2` 

`"F"_1=6\ "N"` 

Siła działająca na prawe ramię wynosi:

`"F"_2="n"_2*"m"*"g"` 

Zapisujemy warunek równowagi dla dźwigni dwustronnej i przekształcamy, aby znaleźć siłę działającą na prawe ramię:

`"F"_1*"r"_1="F"_2*"r"_2\ \ \ "/: r"_2` 

`("F"_1*"r"_1)/"r"_2=("F"_2*strike("r"_2))/strike("r"_2)` 

`"F"_2=("F"_1*"r"_1)/"r"_2` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"_2=(6\ "N"*0,2\ "m")/(0,1\ "m")` 

`"F"_2=12\ "N"` 

Teraz przekształcamy wzór na siłę działającą na prawe ramię, aby znaleźć, ile ciężarków należy zawiesić:

`"F"_2="n"_2*"m"*"g"\ \ \ "/: (m"*"g")` 

`"F"_2/("m"*"g")=("n"_2*strike("m"*"g"))/strike("m"*"g")`  

`"n"_2="F"_2/("m"*"g")` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"n"_2=(12\ "N")/(0,1\ "kg"*10\ "m"/"s"^2)` 

`"n"_2=12` 

Odpowiedź: Należy zawiesić dwanaście ciężarków. 

 

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

6885

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie