Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Oceń, czy możliwe jest... 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"m"=6\ "kg"` 

`"v"=20\ "m"/"s"` 

`"F"=50\ "N"` 

`"s"=20\ "m"` 

`"Szukane:"` 

`"v"_"x"="?"` 

Obliczamy pracę, jaką włożyłby robot w rozpęddzenie wózka:

`"W"="F"*"s"=50\ "N"*20\ "m"` 

`"W"=1000\ "J"` 

Wiemy, że praca jest równa zmianie energii kinetycznej wózka, możemy więc przekształcić, aby obliczyć maksymalną szybkość:

`"W"=Delta"E"_"k"=("m"*"v"_"x"^2)/2\ \ "/"*2`  

`2*"W"=(strike2*"m"*"v"_"x"^2)/strike2`  

`2*"W"="m"*"v"_"x"^2\ \ \ "/: m"`  

`(2*"W")/"m"=(strike"m"*"v"_"x"^2)/strike"m"`   

 `"v"_"x"^2=(2*"W")/"m"`  

`"v"_"x"=sqrt((2*"W")/"m")`  

 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"v"_"x"=sqrt((2*1\ 000\ "J")/(6\ "kg"))`  

`"v"_"x"~~18,2\ "m"/"s"`  

Widzimy więc, że:

`"v">"v"_"x"` 

Odpowiedź: Nie, maksymalna szybkość wykonana przy takiej masie wózka jest mniejsza niż podana w zadaniu.