Oblicz maksymalną wysokość, na jaką... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"m"=10\ "kg"` 

`"a"=2\ "m"/"s"^2` 

`"W"=1\ 000\ "J"` 

`"Szukane:"` 

`"h"="?"` 

Z drugiej zasady dynamiki możemy obliczyć wypadkową siłę działającą na skrzynię:

`"F"_"w"="a"*"m"=2\ "m"/"s"*10\ "kg"` 

`"F"_"w"=20\ "N"` 

Wiemy też, że na siłę wypadkową składają się: działająca w dół siła ciężkości skrzyni i działająca w górę siła, z jaką robot podnosi skrzynię;

`"F"_"w"="F"-"F"_"g"` 

Żeby obliczyć maksymalną wysokość, na jaką może być uniesiona skrzynia, musimy wiedzieć, z jaką siłą działał robot:

`"F"="F"_"w"+"F"_"g"="F"_"w"+"m"*"g"=20\ "N"+10\ "kg"*10\ "m"/"s"^2=20\ "N"+100\ "N"`  

`"F"=120\ "N"` 

Teraz możemy przekształcić wzór na pracę, wykonywaną przez robota, żeby obliczyć maksymalną wysokość:

`"W"="F"*"h"\ \ "/: F"` 

`"W"/"F"=(strike"F"*"h")/strike"F"` 

`"h"="W"/"F"` 

Podstawiamy dane:

`"h"=(1\ 000\ "J")/(120\ "N")` 

`"h"~~8,3\ "m"`  

Odpowiedź: Maksymalna wysokość, na jaką może być podniesiona skrzynia wynosi 8,3 m. 

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3288

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie