Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1 (Zbiór zadań, ZamKor / WSiP )

Dwa ciężarki o masach m1 = 0,4 kg i m2 = 0,6 kg zawieszono na nici... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dwa ciężarki o masach m1 = 0,4 kg i m2 = 0,6 kg zawieszono na nici...

2.16
 Zadanie
2.17
 Zadanie
2.18
 Zadanie

2.19
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`m_1=0,4\ kg` 

`m_2 = 0,6\ kg` 

`h=5\ cm=0,05\ m` 

Przyjmujemy, że:

`g=10\ m/s^2`

 

Z drugiej zasady dynamiki zapiszmy równania dla obu ciężarków:

`N-F_(c1)=m_1*a` 

`F_(c2) - N=m_2*a` 

gdzie Fc1 jest siłą ciężkości pierwszego ciężarka, Fc2 jest siłą ciężkości drugiego ciężarka, N jest siłą naciągu nici. Wówczas wyznaczając z obu równań wartość siły naciągu i porównując je otrzymamy wzór na przyspieszenie układu: 

`N-F_(c1)=m_1*a\ \ \ =>\ \ \N=m_1*a+F_(c1)\ \ \ =>\ \ \N=m_1*a+m_1*g` 

`F_(c2) - N=m_2*a\ \ \ =>\ \ \ N = F_(c2) - m_2*a\ \ \ =>\ \ \ N = m_2*g - m_2*a` 

Porównujemy równania:

`m_1*a+m_1*g = m_2*g - m_2*a\ \ \ \ |+m_2*a-m_1*g` 

`m_1*a+m_2*a = m_2*g - m_1*g` 

`(m_1+m_2) a = (m_2 - m_1)g\ \ \ \ |:(m_1+m_2)` 

`a=(m_2 - m_1)/(m_1+m_2) *g` 

Teraz korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym z zerową prędkością początkową:

`s=1/2at^2` 

gdzie s jest drogą przebytą przez ciężarek. W momencie, gdy drugi ciężarek będzie opadał w dół, to pierwszy ciężarek będzie unosił się do góry. Oznacza to, że droga przebyta przez drugi ciężarek wynosi:

`s=1/2h` 

Wówczas otrzymujemy wzór, z którego wyznaczamy czas ruchu:

`1/2h=1/2at^2\ \ \ \ |*2` 

Zamieniamy stronami:

`at^2=h\ \ \ \ |:a` 

`t^2=h/a` 

Pierwiastkujemy:

`t=sqrt(h/a)` 

`t=sqrt(h/((m_2 - m_1)/(m_1+m_2) *g))` 

`t=sqrt( (h (m_1+m_2) )/(g(m_2 - m_1) ))` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=sqrt ( ( 0,05\ m*(0,4\ kg+0,6\ kg) )/( 10\ m/s^2*(0,6\ kg-0,4\ kg) ) ) = sqrt ( (0,05\ m*1\ kg)/( 10\ m/s^2 * 0,2\ kg ) ) = sqrt( (0,05\ kg*m)/(2\ kg*m/s^2) ) = sqrt(0,025\ s^2) = 0,1581\ s ~~0,16\ s` 

DYSKUSJA
user profile image
Zbyszek

25 października 2017
dzieki!
user profile image
Zbigniew

6 października 2017
Dzieki za pomoc
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Udostępnij zadanie