Przemek i Wojtek startują jednocześnie z tego samego punktu bieżni szkolnej w... 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Przemek i Wojtek startują jednocześnie z tego samego punktu bieżni szkolnej w...

1.51
 Zadanie

1.52
 Zadanie

1.53
 Zadanie
1.54
 Zadanie
1.55
 Zadanie
1.56
 Zadanie
1.57
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`v_P=5\ m/s` 

`v_W = 7\ m/s` 

`l=360\ m` 

 

Będziemy korzystać z ogólnego wzoru na szybkość w ruchu jednostajnym:

`v=s/t` 

Wówczas szybkość dla każdego z chłopców będzie wynosić:

`v_P=s_P/t_P` 

`v_W= s_W/t_W` 

Załóżmy, że droga przebyta przez Przemka do chwili spotkania z Wojtkiem wynosi:

`s_P=x` 

Zauważmy, że droga przebyta przez Wojtka będzie wynosić do chwili spotkania z Przemkiem:

`s_W = l-x` 

Czas spotkania się obu chłopców wynosi:

`t_P=t_W=t` 

Możemy zatem zapisać, że:

`v_P=x/t\ \ \ =>\ \ \ x=tv_P`  

`v_W = (l-x)/t \ \ \ =>\ \ \ tv_W=l-x\ \ \ =>\ \ \ x=l-tv_W` 

Porównujemy wyznaczone drogi:

`tv_P=l-tv_W\ \ \ \ |+tv_W` 

`tv_P+tv_W=l` 

`t(v_P+t_W)=l\ \ \ \ |:(v_P+t_W)` 

`t=l/(v_P+t_W)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=(360\ m)/(5\ m/s+7\ m/s) = (360\ m)/(12\ m/s) = 30\ s`  

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-25
Dzięki!!!
user profile image
Gość

0

2017-09-28
dzięki!!!
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie