Autorzy:Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2016

Kaśka, jadąc rowerem pod wiatr bulwarami Wisły, pokonuje trasę.... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Kaśka, jadąc rowerem pod wiatr bulwarami Wisły, pokonuje trasę....

1.47
 Zadanie
1.48
 Zadanie

1.49
 Zadanie

1.50
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`s=10\ km = 10 000\ m` 

`t_1=45\ min = 2700\ s` 

`t_2=25\ min = 1500\ s` 

 

`a)` 

Szybkość Kaśki pod wiatr wynosi:

`v_1=v_K-v_w = s/t_1` 

Gdzie vK jest prędkością Kaśki przy bezwietrznej pogodzie, vw jest prędkością wiatru. Szybkość Kaśki z wiatrem wynosi:

`v_2=v_K+v_w = s/t_2` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`v_1=s/t_1` 

`v_2=s/t_2` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_1 = (10 000\ m)/(2700\ s) =3,704\ m/s~~ 3,7\ m/s = 3,7*(0,001\ km)/( 1/(3600)\ h ) = 13,32\ (km)/h~~13,3\ (km)/h`  

`v_2=(10 000\ m)/(1500\ s) =6,67\ m/s~~ 6,7\ m/s = 6,7*(0,001\ km)/(1/(3600)\ h) = 24,12\ (km)/h ~~24\ (km)/h `  

 

`b)\ \ "i"\ \ c)`  

Szybkość Kaśki przy bezwietrznej pogodzie oraz szybkość wiatru obliczymy rozwiązując układ równań:   

`{(v_K-v_w = v_1),(v_K+v_w = v_2):}`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`{(v_K-v_w = 3,704\ m/s),(v_K+v_w = 6,67\ m/s):}`  

`{(v_K = 3,704\ m/s + v_w ),(v_K+v_w = 6,67\ m/s):}`   

`{(v_K = 3,704\ m/s + v_w),(3,704\ m/s + v_w+v_w = 6,67\ m/s\ \ \ \ |-3,704\ m/s):}`  

`{(v_K = 3,704\ m/s + v_w ),( 2v_w = 2,966\ m/s\ \ \ \ |:2):}`   

`{(v_K = 3,704\ m/s + v_w ),( v_w = 1,483\ m/s):}` 

`{(v_K = 3,704\ m/s + 1,483\ m/s ),( v_w = 1,483\ m/s):}`  

`{ (v_K = 5,187\ m/s ),( v_w = 1.483\ m/s ) :}`      

`{(v_K = 5,187 *(0,001\ km)/(1/(3600)\ h)),(),( v_w = 1,483   *(0,001\ km)/(1/(3600)\ h)):}`    

`{(v_K = 18,6732\ (km)/h ),( v_w = 5,3388\ (km)/h):}` 

`{(v_K ~~ 18,7\ (km)/h ),( v_w ~~ 5,3\ (km)/h):}`