Autorzy:Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2016

Motocyklista, jadący ruchem jednostajnie przyspieszonym, zwiększył swoją szybkość... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Motocyklista, jadący ruchem jednostajnie przyspieszonym, zwiększył swoją szybkość...

1.24
 Zadanie
1.25
 Zadanie
1.26
 Zadanie
1.27
 Zadanie

1.28
 Zadanie

1.29
 Zadanie
1.30
 Zadanie
1.31
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`v_p=v=36\ (km)/h = 36*(1000\ m)/(3600\ s) = 10\ m/s` 

`v_k=3,5v_p=3,5v` 

`t=2\ min\ 20\ s=140\ s` 

 

Korzytając z wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym wyznaczamy przyspieszenie:

`v_k=v_p+at\ \ \ \ \ |-v_p` 

`v_k-v_p=at\ \ \ \ \ |:t` 

`(v_k-v_p)/t=a` 

Zamieniamy stronami:

`a=(v_k-v_p)/t` 

`a=(3,5v-v)/t` 

`a=(2,5v)/t` 

Drogę obliczamy korzystając z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

`s=v_p t+(at^2)/2` 

`s=vt+1/2at^2` 

`s=vt+1/2*(2,5v)/t* t^2`   

`s=vt+(2,5vt)/2`   

`s=(2vt)/2 + (2,5vt)/2` 

`s=(4,5vt)/2` 

`s=2,25vt` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`s=2,25*10\ m/s*140\ s=3150\ m=3,15\ km`