Ciało poruszało się przez 15 s ruchem jednostajnie przyspieszonym... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Ciało poruszało się przez 15 s ruchem jednostajnie przyspieszonym...

1.24
 Zadanie

1.25
 Zadanie

1.26
 Zadanie
1.27
 Zadanie
1.28
 Zadanie
1.29
 Zadanie
1.30
 Zadanie
1.31
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`t=5\ s`  

`v=10\ m/s` 

 

Najpierw obliczymy przyspieszenie jakie osiągało ciało korzystając z wzoru:

`a=v/t`  

Wówczas otrzymujemy, że:

`a=(10\ m/s)/(5\ s)= 2\ m/s^2`   

Drogę obliczamy korzystając z wzoru:

`s=(at^2)/2` 

Obliczamy drogę przebytą w ciągu pietnastu sekund ruchu:

`s_15=(2\ m/s^2*(15\ s)^2)/2 = (2\ m/s^2*225\ s^2)/2 = (450\ m)/2 = 225\ m ` 

Obliczamy drogę przebytą w ciagu czternastu sekund ruchu:

`s_14 = (2\ m/s^2*(14\ s)^2)/2 = (2\ m/s^2 * 196\ s^2 )/2 = (392\ m)/2=196\ m` 

Wówczas droga przebyta w ostatniej sekundzie ruchu będzie wynosić:

`Deltas=s_15 - s_14` 

`Deltas=225\ m - 196\ m = 29\ m`  

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie