Autorzy:Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2016

Ciało poruszało się przez 15 s ruchem jednostajnie przyspieszonym... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Ciało poruszało się przez 15 s ruchem jednostajnie przyspieszonym...

1.24
 Zadanie

1.25
 Zadanie

1.26
 Zadanie
1.27
 Zadanie
1.28
 Zadanie
1.29
 Zadanie
1.30
 Zadanie
1.31
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`t=5\ s`  

`v=10\ m/s` 

 

Najpierw obliczymy przyspieszenie jakie osiągało ciało korzystając z wzoru:

`a=v/t`  

Wówczas otrzymujemy, że:

`a=(10\ m/s)/(5\ s)= 2\ m/s^2`   

Drogę obliczamy korzystając z wzoru:

`s=(at^2)/2` 

Obliczamy drogę przebytą w ciągu pietnastu sekund ruchu:

`s_15=(2\ m/s^2*(15\ s)^2)/2 = (2\ m/s^2*225\ s^2)/2 = (450\ m)/2 = 225\ m ` 

Obliczamy drogę przebytą w ciagu czternastu sekund ruchu:

`s_14 = (2\ m/s^2*(14\ s)^2)/2 = (2\ m/s^2 * 196\ s^2 )/2 = (392\ m)/2=196\ m` 

Wówczas droga przebyta w ostatniej sekundzie ruchu będzie wynosić:

`Deltas=s_15 - s_14` 

`Deltas=225\ m - 196\ m = 29\ m`