Oblicz wartość siły, którą... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz wartość siły, którą...

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

  

 

Przyjmujemy, że stała grawitacyjna wynosi:

 

Siłę grawitacji opisujemy wzorem:

 

gdzie G jest stałą grawitacyjną, m1 jest masą pierwszego ciała, m2 jest masą drugiego ciała, R jest odległością pomiędzy ciałami. Wiemy, że w naszym przypadku kule są takie same oraz stykają się:

 

 

Wówczas:

 

  

Masę kuli możemy przedstawić za pomocą wzoru na gęstość:

 

gdzie ρ jest gęstością, m jest masą, V jest objętością. Objętość kuli opiszemy wzorem:

 

gdzie r jest promieniem kuli. Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

 

DYSKUSJA
user avatar
Damian

27 września 2018
dzieki!!!
klasa:
Informacje
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302150609
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom