Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1 (Podręcznik, ZamKor / WSiP )

Jednorodny sześcian pływa w... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`V_1 = 1/5 V` 

`V_2 = 1/2 V`

`rho_ r = 13,6*10^3\ (kg)/m^3` 

Siłę wyporu przedstawiamy wzorem:

`F_w = rho g V` 

gdzie Fw jest siłą wyporu cieczy o gęstości ρ, która zajmuje objętość V i działa na nią przyspieszenie ziemskie g. Siła wyporu dla pierwszego sześcinu będzie miała postać:

`F_(w1) = rho_r g V_1` 

Natomiast siła wyporu, gdy na sześcian położymy drugi o takiej samej objetości będzie miała postać:

`F_(w2) = rho_r g V_2` 

Siłę ciężkości przedstawiamy wzorem:

`F_(g) = m g` 

gdzie m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim. Siłę ciężkości pierwszego sześcianu przedstawimy wzorem:\

`F_(g1) = m_1 g` 

Siłę ciężkości drugiego sześcianu przedstawimy wzorem:

`F_(g2) = m_2 g`

Masę ciała możemy wyznaczyć korzystając z wzoru na gęstość:

`rho = m/V \ \ \ =>\ \ \ m = rho V` 

gdzie m jest masą, ρ jest gęstością, V jest objetością. Wówczas masę pierwszego sześciamu możemy przedstawić wzorem:

`m_1 = rho_(s1) V` 

Masę drugiego sześcianu przedstawimy wzorem:

`m_2 = rho_(s2) V` 

Wiemy, że na pierwszy sześcian znajdujący się w rtęci działa siła wyporu, która równoważy siłę ciężkości. Możemy zatem zapisać równanie, z którego wyznaczymy gęstość pierwszego sześcianu:

`F_w = F_(g)` 

`rho_r g V_1 = m_1 g \ \ \ \ \ \ |:g` 

`rho_r V_1 = m_1 `  

`rho_r V_1 = rho_(s1) V ` 

`rho_r 1/5 V = rho_(s1) V \ \ \ \ \ |:V` 

`1/5 rho_r = rho_(s1)` 

Zamieniamy stronami:

`rho_(s1) = 1/5 rho_r ` 

Następnie zapisujemy równanie sił działających na dwa sześciany, przy czym pierwszy zanurzony jest na połowę objętości i wyznaczamy gęstość drugiego sześcianu:

`F_(w2) = F_(g1) + F_(g2)` 

`rho_r g V_2 = m_1 g + m_2 g \ \ \ \ \ \ \ \ |:g` 

`rho_r V_2 = m_1 + m_2` 

`rho_r 1/2 V = rho_(s1) V + rho_(s2) V \ \ \ \ \ \ |:V ` 

`1/2 rho_r = rho_(s1) + rho_(s2)` 

`1/2 rho_r = 1/5rho_r + rho_(s2) \ \ \ \ \ |-1/5 rho_r` 

`1/2 rho_r - 1/5rho_r = rho_(s2)` 

Zamieniamy stronami:

`rho_(s2) = 1/2 rho_r - 1/5rho_r ` 

`rho_(s2) = 5/10 rho_r - 2/10 rho_r` 

`rho_(s2) = 3/10 rho_r` 

`rho_(s2) = 0,3 rho_r` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`rho_(s2) = 0,3*13,6*10^3\ (kg)/m^3 =4,08*10^3\ (kg)/m^3 ~~ 4 *10^3\ (kg)/m^3` 

DYSKUSJA
user profile image
Krystian

7 maja 2018
dzięki!!!
user profile image
Łucja

15 listopada 2017
Dzieki za pomoc!
user profile image
Małgorzata

28 września 2017
Dziękuję!
Informacje
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie