Wahadło na Ziemi ma okres drgań T=5 s. Jaki okres drgań będzie... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`T=5\ s`

`g_J=23,3\ m/s^2`

Obliczamy długość wahadła na Ziemi korzystając z wzoru na okres drgań wahadła:

`T=2pisqrt(l/g_z)\ \ \ \ |\ "podnosimy do kwardatu"`

`T^2=4pi^2 l/g_z\ \ \ \ |*g_z/(4pi^2)`

`l=(g_z T^2)/(4 pi^2)`

Wzór na okres drgań wahadła na Jowiszu będzie mieć postać:

`T_J=2pisqrt(((g_z T^2)/(4 pi^2))/(g_J))`

`T_J = 2pi sqrt((g_z T^2)/(4 pi^2 g_J))`

`T_J=(2pi)/(2pi) sqrt((g_z T^2)/(g_J))`

`T_J=sqrt((g_zT^2)/(g_J))`

`T_J=Tsqrt(g_z/g_J)`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T_J=5\ s * sqrt((9,81\ m/s^2)/(23,3\ m/s^2))= 5\ s *sqrt(0,42103) = 5\ s * 0,6489 = 3,24\ s`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-03
dzieki :):)
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie