Metalową kulkę o masie m=0,3 kg zawieszono na nieważkiej... 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`m=0,3\ kg`

 

`a)`

`T=2\ s`

`l=1\ m`

Wzór na okres drgań wahadła przekształcamy tak, aby wyznaczyć jego długość:

`T=2pisqrt(l/g)\ \ \ \ |\ "podnosimy do kwadratu"`

`T^2=4pi^2 l/g\ \ \ \ |*g/(4pi^2)`

`l=(T^2*g)/(4pi^2)`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`l=((2\ s)^2 *9,81\ m/s^2 )/(4*3,14^2)=(4\ s^2*9,81\ m/s^2)/(4*9,8596)=(39,24\ m)/(39,44\ m)=0,994\ m~~1\ m`

 

`b)`

Korzystamy z wzoru ma okres drgań zależny od współczynnika sprężystości i przekształcamy go tak, aby wyznaczyć stałą sprężystości:

`T=2pisqrt(m/k)\ \ \ \ |\ "podnosimy do kwadratu"`

`T^2=4pi^2m/k\ \ \ \ |*k`

`kT^2=4pi^2m\ \ \ \ |:T^2`

`k=(4pi^2m)/(T^2)`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`k=( 4*3,14^2*0,3\ kg )/( 2\ s )^2 = (11,83\ kg)/(4\ s^2)=2,96\ (kg*m)/s^2 \ 1/m=2,96\ N/m`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-06
Dziękuję!!!!
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie