Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz pracę, jaką należy wykonać... 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Oblicz pracę, jaką należy wykonać...

8.3.13.
 Zadanie

8.3.14.
 Zadanie

8.3.15.
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`m = 200\ kg` 

`r = 2*R_Z` 

`R_Z = 6371\ km = 6371 000\ m = 6,371*10^6\ m` 

`g_0 = 9,81\ m/s^2` 

Potencjałem pola grawitacyjnego V(r) w danym punkcie pola nazywamy iloraz energii potencjalnej ciała umieszczonego w tym punkcie i jego masy:

`V(r) = E_p/m`

gdzie V(r) jest potencjałam, Ep jest energia potencjalną, m jest masą ciała umieszczonego w punkcie, w którym badamy potencjał ciała. Z tego wynika, że energia potencjalna gwiazd krążących wokół wspólnego środka masy będzie miała postać:

`E_p = V(r)*m`

Potencjał pola grawitacyjnego V(r) w danym punkcie przedstawiamy za pomocą wzoru:

`V(r) = - (G*M)/r`

gdzie G jest stałą grawitacji, V(r) jest potencjałem pola grawitacyjnego pochodzącym od ciała o masie M w odległości r od tego ciał. Z tego wynika, że energia potencjalna układu na wysokości będzie miała postać:

`E_p = V(r)*m`

`E_p = -(G*M)/r*m`

`E_p = -(G*M*m)/r`

Natomiast energia potencjalna układu znajdujacego się poza obszarem oddziaływania grawitacyjnego będzie miała postać:

`E_(p)' = 0` 

Energię kinetyczną ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

`E_k = (m*v^2)/2 ` 

gdzie Ek jest energia kinetyczną ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Na satelitę znajdującą się na orbicie Ziemi działa siłe odśrodkowa i siła grawitacji. Siłę odśrodkową przedstawiamy za pomocą wzoru:

`F_(od) = (m*v^2)/r`

gdzie Fod jest siłą odśrodkową ciała o masie m poruszającego się po okręgu o promieniu r z prędkością liniową v. Siłę grawitacji przedstawiamy wzorem:

`F_(g) = G*(m_1*m_2)/r^2`

gdzie G jest stałą grawitacji, m1 i m2 są oddziałującymi ze sobą masami, r jest odległością pomiędzy środkami tych mas. W naszym przypadku siła grawitacji będzie miała postać:

`F_(g) = G*(m*M)/r^2`

Porównajmy te siły i wyznaczmy wartość kwadratu prędkości z jaką porusza się satelita:

`F_(od) = F_g`

`(m*v^2)/r = (G*m*M)/r^2 \ \ \ \ \ \ \ |:m `

`v^2/r = (G*M)/(r^2) \ \ \ \ \ \ \ |*r`

`v^2 = (G*M)/r ` 

Z tego wynika, że energia kinetyczna satelity znajdującej się na orbicie Ziemi będzie miała postać:

`E_(k) = (m*v^2)/2`

`E_k = (m*(G*M)/r)/2`

`E_k = (G*m*M)/(2*r)` 

Zauważmy, że energia kinetyczna satelity znajdującego się poza obszarem oddziaływania grawitacyjnego będzie zerowa, ponieważ odległość od Ziemi będzie dążyła do nieskończoności:

`E_k' = 0` 

Z tego wynika, że całkowita energia satelity znajdującego się na pewnej wysokości r będzie miała postać:

`E = E_p+E_k` 

`E = -(G*M*m)/r + (G*M*m)/(2*r)` 

`E = -(2*G*M*m)/(2*r) + (G*M*m)/(2*r)` 

`E = -(G*M*m)/(2*r)` 

`E = -(G*M*m)/(2*2*R_Z)` 

`E = -(G*M*m)/(4*R_Z)` 

Energia całkowita satelity znajdującego się poza obszarem oddziaływania pola grawitacyjnego Ziemi ma postać:

`E' = E_p+E_k` 

`E' = 0 + 0` 

`E' = 0` 

Wówczas praca jaką należy wykonać, aby przenieść satelitę z orbity o promieniu r na odległość poza obszarem będzie miała postać:

`W = E'-E` 

`W = 0-(-(G*M*m)/(4*R_Z))` 

`W = (G*M*m)/(4*R_Z)` 

Wiemy, że przyspieszenie grawitacyjne g to przyspieszenie, z jakim porusza się ciało, na które działa wyłącznie siła grawitacji. Przedstawiamy je za pomocą wzoru:

`g""= (G*M)/r^2`

gdzie g jest przyspieszeniem grawitacyjnym, M jest masą planety, na której badamy przyspieszenie grawitacyjne, r jest odległością od środka planety w jakiej badamy przyspieszenie grawitacyjne, G jest stałą grawitacyjną. Przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi będzie miało postać:

`g_0 = (G*M)/R_Z^2` 

Wówczas praca będzie postać:

`W = (G*M*m)/(4*R_Z)` 

`W = 1/4*(G*M)/R_Z^2*m*R_Z` 

`W = 1/4*g_0*m*R_Z` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`W = 1/4*9,81\ m/s^2 * 200\ kg""* 6,371*10^6\ m =3124,9755*10^6\ kg*m^2/s^2 = 3,1249755*10^3*10^6\ kg*m^2/s^2 = ` 

`\ \ \ \ = 3,1249755*10^9\ J ~~ 3,125*10^9\ J = 3,125\ GJ `

DYSKUSJA
user profile image
Maja

25 stycznia 2018
dzieki :)
user profile image
Zbyszek

29 września 2017
Dziękuję!
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Udostępnij zadanie