Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Ziemia wykonuje ruch obrotowy wokół... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`M = 6*10^24\ kg` 

`T = 24\ h = 86400\ s = 8,64*10^4\ s`  

`R = 6,4*10^6\ m`

`v = 30\ (km)/s = 30*10^3\ m/s = 3*10^4\ m/s `  

 

`a)` 

W zadaniu podane mamy, że moment bezwładności Ziemi będzie miał postać:

`I = 2/5*M*R^2` 

Enegie kinetyczna ruchu obrotowego zapisujemy wzorem:

`E_"k.o" = (I*omega^2)/2` 

gdzie Ek.o jest energia kinetyczna ruchu obrotowego bryły sztynej o momencie bezwładności I poruszającej się w prędkością katową ω. Prędkość kątową możemy przedstawic wzorem:

`omega = (2*pi)/T` 

gdzie ω jest prędkością kątową, T jest okresem obrotu. Wówczas otrzymujemy, że dla naszego przypadku energia kinetyczna ruchu obrotowego ma postać:

`E_"k.o." =(I*omega^2)/2` 

`E_"k.o." =(2/5*M*R^2*((2*pi)/T)^2)/2` 

`E_"k.o." =(2/5*M*R^2*(4*pi^2)/T^2)/2` 

`E_"k.o." =4/5*pi^2*(M*R^2)/T^2` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`E_"k.o" = 4/5*(3,14)^2 * (6*10^24\ kg ""* (6,4*10^6\ m)^2)/(8,64*10^4\ s)^2 = 4/5*9,8596 * (6*10^24\ kg ""* 40,96*10^12\ m^2)/(74,6496*10^8\ s^2) =` 

`\ \ \ \ = 7,88768*(245,76*10^36\ kg*m^2)/(74,6496*10^8\ s^2) ~~ 7,88768 * 3,29218*10^28\ kg*m^2/s^2 ~~ 25,968*10^28\ J = ` 

`\ \ \ \ = 2,5968*10^29\ J ~~ 2,6*10^29\ J` 

 

`b)` 

Energie kinetyczną ruchu postępowego przedstawiamy wzorem:

`E_k = (m*v^2)/2` 

gdzie Ek jest energią kinetyczną ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Z tego wynika, że energia kinetyczna ruchu postepowego Ziemi będzie miała postać:

`E_k = (M*v^2)/2` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`E_k = (6*10^24\ kg ""* (3*10^4\ m/s)^2)/2 = (6*10^24\ kg ""* 9*10^8\ m^2/s^2)/2 = (54*10^32\ kg*m/s^2)/2 = ` 

`\ \ \ \ = 27*10^32\ J = 2,7*10^33\ J` 

 

`c)` 

Z obliczeń wynika, że:

`E_k > E_"k.o"` 

Obliczmy stosunek energii w ruchu obrotowym do energii w ruchu postepowym:

`E_k/E_"k.o" = (2,7*10^33\ J)/(2,6*10^29\ J) ~~1*10^4 ~~ 10 000 ` 

Z tego wynika, że energia kinetyczna w ruchu postępowym jest około 10000 razy większa od energii kinetycznej w ruchu obrotowym. Oznacza to, że energia kinetyczna ruchu obrotowego Ziemi mieści się w energii kinetycznej ruchu postępowego Ziemi, czyli prawie cała energia kinetyczna Ziemi to energia jej ruchu postępowego.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby otrzymamy mnożąc tę liczbę przez kolejne liczby naturalne. 

Uwaga!!!

0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej. 

Każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1. 


Przykłady
:

 • wielokrotności liczby 4 to: 
  • 0, bo  `0*4=0` 
  • 4, bo  `1*4=4`  
  • 8, bo  `2*4=8`  
  • 12, bo  `3*4=12`  
  • 16, bo  `4*4=16`  
  • 20, bo  `5*4=20` , itd.  
    
 • wielokrotności liczby 8 to:
  • 0, bo  `0*8=0`  
  • 8, bo  `1*8=8`  
  • 16, bo  `2*8=16`  
  • 24, bo  `3*8=24`  
  • 32, bo  `4*8=32`  
  • 40, bo  `5*8=40`, itd.  
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom