Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Z gondoli balonu wznoszącego się pionowo do góry... 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`v_1=2\ m/s` 

`h=300\ m` 

Zadanie dzielimy na dwie części. Najpierw obliczmy jak długo ciężarek się wznosił. Korzystamy z wzoru:

`v=v_0+at` 

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`v=0\ m/s` 

`v_0=v_1` 

`a=-g` 

`t=t_1` 

Wówczas:

`0=v_1-g t_1\ \ \ \ |+g t` 

`g t_1=v_1\ \ \ \ |:g`  

`t_1=v_1/g`    

Następnie obliczmy jak długo ciężarak spadał. Korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

`s=v_0t+(at^2)/2` 

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`s=h` 

`v_0=0\ m/s` 

`a=g` 

`t=t_2` 

Wówczas:

`h=(g t_2^2)/2\ \ \ \ |*2` 

`2h=g t_2^2\ \ \ \ |:g` 

`t_2^2=(2h)/g` 

`t_2=sqrt((2h)/g)` 

Czyli otrzymujemy, że:

`t=t_1+t_2` 

`t=v_1/(g)+sqrt((2h)/g)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=(2\ m/s)/(10\ m/s^2)+sqrt((2*300\ m)/(10\ m/s^2))=0,2\ s+sqrt((600\ m)/(10\ m/s^2))=0,2\ s+sqrt(60\ s^2)=0,2\ s+7,7\ s=7,9\ s`