Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Odległość między motocyklistą, a rowerzystą przedstawimy zależnością:

 

gdzie Δx(t) jest odległością rowerzysty od motocyklisty w zależności od czasu, xr(t) jest przemieszczeniem rowerzysty w zależności od czasu, xm(t) jest przemieszczeniem motocyklisty w zależności od czasu. Obliczmy wartości odległości dla kilku wybranych czasów:

Komentarze