Podczas jazdy ze stałą prędkością koło roweru o średnicy... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`d=70\ cm=0,7\ m`

`t=2\ min=120\ s`

`n=200`

Korzystamy z wzoru na przyspieszenie dośrodkowe:

`a_"doś"=v^2/r`

Gdzie dla naszego przpadku mamy, że:

`r=d/2`

`v=omega*r=(2pi)/T*r=(2pin)/t*r=(2pinr)/t=(2pin d/2)/t=(pind)/t`

Wówczas otrzymujemy, że:

`a_"doś"=((pind)/t)^2/(d/2)`

`a_"doś"=(pind)^2/t^2*2/d`

`a_"doś"(2pi^2n^2d^2)/(dt^2)`

`a_"doś"=(2pi^2n^2d)/t^2`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a_"doś"=(2*(3,14)^2*(200)^2*0,7\ m)/(120\ s)^2 =(2*9,86*40 000*0,7\ m)/(14400\ s^2)=(552160\ m)/(14400\ s^2)=38,4\ m/(s^2)`

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

29-10-2017
dzieki :):)
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie