Piłkarz, uderzając głową piłkę na wysokości... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`v_0=5\ m/s` 

`h_0=1,95\ m` 

Zapiszmy równanie ruchu dla piłki, która idzie w górę. W tym celu korzystamy z równania ogólnego, które ma postać:

`x=x_0+v_0*t+(a*t^2)/2` 

Dla naszego przypadku mamy, że:

`x_0=h_0` 

` `  `a=-g` 

 

Czyli równanie będzie mieć postać:

`h=h_0+v_0*t-(g*t^2)/2` 

Nie znamy czasu w jakim odbywa się ruch, ale możemy przekształcić wzór na przyspieszenie:

`a=v/t\ =>\ t=v/a\ =>\ t=v/g` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`h=h_0+v_0*(v_0/g)-(g*(v_0/g)^2)/2` 

`h=h_0+(v_0^2)/(g) -1/2(v_0^2)/(g)`  

`h=h_0+(v_0^2)/(2*g)`   

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`h=1,95\ m+((5\ m/s)^2)/(2*9,81\ m/s^2)=1,95\ m+(25\ m^2/s^2)/(19,62\ m/s^2)=1,95\ m+1,274\ m=3,224\ m~~3,22\ m` 

Teraz obliczamy prędkość, z jaką uderzy w ziemię. Z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym wyznaczamy czas ruchu:

`h=(g*t^2)/2\ =>\ 2h=g*t^2\ =>\ t^2=(2h)/g\ =>\ t=sqrt((2h)/g)` 

Następnie z wzoru na przyspieszenie wyznaczamy prędkość i podstwaiamy czas wyznaczony powyżej:

`a=v/t\ =>\ g=v/t\ => v=g*t\ =>\ v=g*sqrt((2h)/g)\ =>\ v=sqrt((2*h*g^2)/g)\ =>\ v=sqrt(2*h*g)` 

Podsatwiamy dane liczbowe do wzoru:

`v=sqrt(2*3,22\ m*9,81\ m/s^2)=sqrt(63,259\ m^2/s^2)=7,95\ m/s`            

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-24
dzieki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-10-15
dzieki
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Udostępnij zadanie