Balon meteorologiczny z kapsułą zawierającą aparaturę wzniósł się... 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Balon meteorologiczny z kapsułą zawierającą aparaturę wzniósł się...

1.6.12.
 Zadanie

1.6.13.
 Zadanie

1.6.14.
 Zadanie
1.6.15.
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`h_1=30\ km=30 000\ m`

`h_2=10\ km=10 000\ m`

`s=6 000\ m`

`v=600\ m/(min)=600\ m/(60\ s)=10\ m/s`

`v_2=6\ m/s`

 

Podzielmy ruch kapsuły balonu na trzy etapy.

I etap

Kapsuła porusza się z ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ziemskim. Korzystamy z wzoru na drogę w tym ruchu, aby wyznaczyć czas spadku:

`s_1=(g*t_1^2)/2\ =>\ h_1-h_2=(g*t_1^2)/2\ =>\ 2*(h_1-h_2)=g*t_1^2\ =>\ t^2=(2*(h_1-h_2))/g\ =>\ t_1=sqrt((2*(h_1-h_2))/g)`

II etap

Kapsuła porusza się ruchem jednostajnym z prędkością v:

`v=s_2/t_2\ =>\ v=s/t_2\ =>\ t_2=s/v`

II etap

Kapsuła porusza się ruchem jednostajnym z prędkością v2:

`v_2=s_3/t_3\ =>\ v_2=(h_2-s)/t_3\ =>\ t_3=(h_2-s)/v_2`

 

Dzięki powyżej wyznaczonym czasom, możemy obliczyć całkowity czas spadku kapsuły:

`t_c=t_1+t_2+t_3`

`t_c=sqrt((2*(h_1-h_2))/g)+s/v+(h_2-s)/v_2`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t_c=sqrt((2*(30 000\ m-10 000\ m))/(9,81\ m/s^2))+(6 000\ m )/(10\ m/s)+(10 000\ m-6 000\ m)/(6\ m/s)=sqrt((2*20 000\ m)/(9,81\ m/s^2))+600\ s+(4000\ m)/(6\ m/s)=`

`=sqrt((40 000\ m)/(9,81\ m/s^2))+600\ s+666,6\ s=sqrt(4077,4\ s^2)+1266,6\ s=63,8\ s+1266,6\ s=1330,4\ s~~1330\ s`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-18
dzięki!!!!
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie