Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Cegła spadająca z dachu ganku... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

1. Energia kinetyczna skrzynki po zderzeniu była równa energii kinetycznej wpadającej do niej cegły.

Energi kinetyczna cegły w momencie wpadania do skrzynki równa jest energii potencjalnej tej cegły na wysokości, z której spadała, czyli 4 metrów. Energia kinetyczna skrzynki wraz z cegłą po zderzeniu równa jest sumie energii kinetycznej samej skrzynki i energii kinetycznej cegły, które poruszają się z tą samą prędkością. Oznacza to, że energia kinetyczna cegły przed zderzeniem różna jest od energii kinetycznej skrzynki po zderzeniu.

Zdanie jest FAŁSZYWE.

 

2. Cegła podczas zderzenia przekazała skrzynce tylko część swojego pędu.

Wiemy, że pęd ciała jest iloczynem masy i prędkości. Pęd cegły przed zderzeniem ze skrzynką równy jest pędowi skrzynki wraz z cegłą po zderzeniu, co wynika z zasady zachowania pędu. Oznacza to, że pęd skrzynki wraz z cegłą będzie sumą pędu skrzynki i pędu cegły. Z tego wynika, że cegła podczas zderzenia przekazała skrzynce tylko część swojego pędu. 

Zdanie jest PRAWDZIWE.

 

``3. Kierunek prędkości cegły w momencie zderzenia ze skrzynką tworzył z podłożem kąt, którego tangens jest równy √5 .

Korzystając z zasady zachowania energii wyznaczymy prędkość pionową cegły. Energia potencjalna cegły na dachu ganku będzie miała postać:

`E_ p = m  g  h` 

gdzie m jest masą cegły, g jest przyspieszeniem ziemskim, h jest wysokością na jakiej znajdowała się cegła. Z danych podanych w treści dodanej do zadania wiemy, że: 

`m = 3\ kg` 

`g=10\ m/s^2` 

`h = 4\ m` 

Energia kinetyczna cegły w momencie zderzenia się z ziemią będzie miała postać:

`E_k = (m  v_"pionowe"^2)/2` 

gdzie m jest masą cegły, vpionowe jest prędkością pionową cegły. Korzystając z zasady zachowania energii wyznaczmy prędkość pionową cegły:

`E_k = E_p` 

`(m  v_"pionowe"^2)/2 = m  g  h \ \ \ \ \ \ |:m`  

`(v_"pionowe"^2)/2 = g  h  \ \ \ \ \ \ |*2`  

`v_"pionowe"^2 =2 g  h \ \ \ \ \ \ \ |sqrt(\ )`  

`v_"pionowe" =sqrt(2 g  h)`  

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_"pionowe" = sqrt(2*10\ m/s^2 * 4\ m) = sqrt(80\ m^2/s^2) = sqrt(80)\ m/s = 4sqrt5  \ m/s` 

Z treści zadania wiemy, że prędkość pozioma wynosi:

`v_"poziome" = 4\ m/s` 

Wówczas tangens kąta, który kierunek prędkości cegły w momencie zderzenia ze skrzynią tworzy z podłożem możemy przedstawić zależnością:

`tg alpha = v_"pionowe"/v_"poziome"` 

`tg alpha = (4sqrt5\ m/s)/(4\ m/s)` 

`tg alpha = sqrt5`       

Zdanie jest PRAWDZIWE.

 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom