Po wprawieniu w ruch... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Wiemy, że przyspieszenie kątowe wyrażamy wzorem:

 

gdzie ε jest przyspieszeniem katowym, Δω jest zmianą prędkości kątowej, Δt jest zmianą czasu. Wiemy, że zmiana przyspieszenia kątowego wynosi:

 

Wówczas przyspiesznie kątowe przyjmie postać:

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

Przyspiesznie kątowe dla obu punktów bedzie takie samo. Wyznaczmy teraz dla każdego z tych punktów odległość od środka tarczy. Dla pierwszego punktu mamy, że:

 

Dla drugiego punktu:

 

Przyspieszenie liniowe wyrażamy wzorem:

  

gdzie ε jest przyspieszeniem kątowym, r jest promieniem. Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzorów:

 

 

DYSKUSJA
user avatar
Melania

15 kwietnia 2018
dziena
klasa:
Informacje
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326708732
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równe długości.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na dwie równe części.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom