Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

W wyniku promieniowania elektromagnetycznego Słońce traci masę... 4.79 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

W wyniku promieniowania elektromagnetycznego Słońce traci masę...

1.1.1.
 Zadanie
1.1.2.
 Zadanie
1.1.3.
 Zadanie

1.1.4
 Zadanie

1.1.5.
 Zadanie

Wiemy, że:

`r_(zs)\ [m]`

`S\ [W/(m^2)]`

`Deltat\ [s]`

`c\ [m/s]`

Teraz zamieniamy waty ja jednostki podstawowe:

`[W]=[J/s]=[(kg*m^2)/(s^3)]`

`a)`

`DeltaM_s=([m^2]*[W/m^2]*[s])/([m/s])^2=([strikem^2]*[W/strikem^2]*[s])/([m/s])^2=([W]*[s])/([m^2/s^2])=([(kg*m^2)/(s^3)]*[s])/([m^2/s^2])=([(kg*m^2)/(s^strike3)]*[strikes])/([m^2/s^2])=([kg*(m^2)/(s^2)])/([(m^2)/(s^2)])=([kg*((strikem^2)/(strikes^2))])/([(strikem^2)/(strikes^2)])=[kg]`

`b)`

Korzystamy ze wzoru podanego w zadaniu:

`DeltaM_s=(4pir_(zs)^2*S*Deltat)/c^2`

Wartości stałej słonecznej S, prędkości światła c i odległości Słońca od Ziemi rzs wyszukujemy w tablicach fizycznych:

`S=1360,8\ W/m^2`

`r_(zs)=149,6*10^6\ km=149,6*10^9\ m`

`c=3*10^8\ m/s`

Dane podstawiamy do wzoru:

`DeltaM_s=(4*3,14*(149,6*10^9\ m)^2*1360,8\ W/m^2*1\s)/(3*10^8\ m/s)^2=(17158,22\ (W*s)/(m^2)*2,24*10^22\ m^2)/(9*10^16\ m^2/s^2)`

Upraszczamy jednostki:

`DeltaM_s=(1,7158*10^4\ (W*s)/(strikem)^2* 2,24*10^(4+18)\ (strikem)^2)/(9*10^(4+12)\ m^2/s^2)=(1,7158*10^4*2,24*10^4*10^18\ W*s)/(9*10^4*10^12\ m^2/s^2)=(1,7158*strike10^4*2,24*10^4*10^18\ W*s)/(9*strike10^4*10^12\ m^2/s^2)=0,427*(10^4*10^18)/10^12\ ((kg*m^2)/s^3*s)/(m^2/s^2)=`

`=0,427*10^(4+18-12)\ ((kg*strikem^2)/strikes^3*strikes)/(strikem^2/strikes^2)= 0,427*10^10\ kg=4,27*10^9\ kg`

`DeltaM_s=4,3*10^9\ kg`

 

 

 

 

        

                  

 

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie