Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

W wyniku promieniowania elektromagnetycznego Słońce traci masę... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

W wyniku promieniowania elektromagnetycznego Słońce traci masę...

1.1.1.
 Zadanie
1.1.2.
 Zadanie
1.1.3.
 Zadanie

1.1.4
 Zadanie

1.1.5.
 Zadanie

Wiemy, że:

`r_(zs)\ [m]` 

`S\ [W/(m^2)]` 

`Deltat\ [s]` 

`c\ [m/s]` 

Teraz zamieniamy waty ja jednostki podstawowe:

`[W]=[J/s]=[(kg*m^2)/(s^3)]` 

`a)` 

`DeltaM_s=([m^2]*[W/m^2]*[s])/([m/s])^2=([strikem^2]*[W/strikem^2]*[s])/([m/s])^2=([W]*[s])/([m^2/s^2])=([(kg*m^2)/(s^3)]*[s])/([m^2/s^2])=([(kg*m^2)/(s^strike3)]*[strikes])/([m^2/s^2])=([kg*(m^2)/(s^2)])/([(m^2)/(s^2)])=([kg*((strikem^2)/(strikes^2))])/([(strikem^2)/(strikes^2)])=[kg]` 

`b)` 

Korzystamy ze wzoru podanego w zadaniu:

`DeltaM_s=(4pir_(zs)^2*S*Deltat)/c^2` 

Wartości stałej słonecznej S, prędkości światła c i odległości Słońca od Ziemi rzs wyszukujemy w tablicach fizycznych:

`S=1360,8\ W/m^2` 

`r_(zs)=149,6*10^6\ km=149,6*10^9\ m` 

`c=3*10^8\ m/s` 

Dane podstawiamy do wzoru:

`DeltaM_s=(4*3,14*(149,6*10^9\ m)^2*1360,8\ W/m^2*1\s)/(3*10^8\ m/s)^2=(17158,22\ (W*s)/(m^2)*2,24*10^22\ m^2)/(9*10^16\ m^2/s^2)`  

Upraszczamy jednostki:

`DeltaM_s=(1,7158*10^4\ (W*s)/(strikem)^2* 2,24*10^(4+18)\ (strikem)^2)/(9*10^(4+12)\ m^2/s^2)=(1,7158*10^4*2,24*10^4*10^18\ W*s)/(9*10^4*10^12\ m^2/s^2)=(1,7158*strike10^4*2,24*10^4*10^18\ W*s)/(9*strike10^4*10^12\ m^2/s^2)=0,427*(10^4*10^18)/10^12\ ((kg*m^2)/s^3*s)/(m^2/s^2)=`      

`=0,427*10^(4+18-12)\ ((kg*strikem^2)/strikes^3*strikes)/(strikem^2/strikes^2)= 0,427*10^10\ kg=4,27*10^9\ kg` 

`DeltaM_s=4,3*10^9\ kg`