Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Ile energii trzeba dostarczyć... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

 Dane:

`m_(Li)=1,1524*10^(-26)kg `

`c=3*10^8m/s `

`m_p=1,6726*10^(-27)kg `

`m_n=1,6749*10^(-27)kg `

Szukane:

`E=? `

Rozwiązanie:

Zapisujemy schemat reakcji:

`^7_3Li->4*^1_0n+3*^1_0p ` 

Masa substratów reakcji jest równa masie atomu litu:

`m_(Li)=1,1524*10^(-26)kg `

Masa produktów równa jest masie 4 neutronów i 3 protonów

`4*1,6749*10^(-27)kg+3*1,6726*10^(-27)kg=1,17174*10^(-26)kg `

Deficyt masy wynosi zatem

`Deltam=1,17174*10^(-26)kg-1,1524*10^(-26)kg=1,934*10^(-28)kg `

Z zasady, iż masa jest równoważna energii:

`E=Deltamc^2 `

`E=1,934*10^(-28)kg*(3*10^8m/s)^2=1,7406*10^(-11)J=108,6MeV` 

Odpowiedź: Aby jądro litu rozdzielić na pojedyncze protony i neutrony należy dostarczyć do jądra energii równej 108,6 MeV