Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Ile atomów zawiera... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Dane:

`m=1ug=1*10^(-6)kg` 

`M=226g/(mol) `

`N_A=6,022*10^(23)mol^(-1) `

Szukane:

`n=?` 

Rozwiązanie:

Liczbę atomów pierwiastka obliczymy korzystając ze wzoru:

`n=m/MN_A `

gdzie: m - masa próbki

          M - masa molowa pierwiastka

          NA - liczba Avogadra

Podstawiamy dane liczbowe

`n=(1*10^(-6)g)/(226g/(mol))*6,022*10^(23)mol^(-1)=2,66*10^(15) `

Odpowiedź: W 1 mikrogramie radu znajduje się `2,66*10^(15)` atomów