Akrobata o masie m=75 kg... 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dane:

`m=75kg `

`l=5m `

`V=6m/s `

Szukane:

`N=? `

Rozwiązanie:

Naprężenie linek oznaczymy jako `N` . Trapez zbudowany jest z dwóch linek, więc na układ będzie działać siła o wartości `2N` .

Dodatkowo na układ działa ciężar akrobaty `Q` o wartości `Q=mg` a także siła dośrodkowa `F_d` o wartości `F_d=(mV^2)/l` 

W położeniu równowagi siła naprężenia linek równoważona jest przez ciężar akrobaty i siłę dośrodkową. 

`2N=Q+F_d `

Po rozpisaniu wzorów:

`2N=mg+(mV^2)/l `

Tak więc siła naciągu na jedną linkę wyniesie:

`N=(mg+(mV^2)/l)/2 `

Podstawiamy dane liczbowe:

`N=(75kg*10m/s^2+(75kg*(6m/s)^2)/(5m))/2`

`N=645N`

Odpowiedź: Linki są naciągane siłą 645 N

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2282

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie