Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Gęstość substancji wyraża się wzorem   i od tego wychodzimy. Przekształcamy ten wzór aby wyznaczyć objętość:

 

Jest to potrzebne dla dalszych obliczeń. W każdej mieszaninie zachodzi objętościowa zależność   . Podstawiając wyznaczony wcześniej wzór na objętość otrzymujemy:

 

Staramy się doprowadzić do sytuacji, w której po lewej stronie równania mamy jedynie gęstość mieszaniny. W tym celu obie strony równania dzielimy przez masę mieszaniny i otrzymujemy:

 

 

Odnosimy się teraz do wyrażenia na zawartość procentową składnika w mieszaninie     

Po przekształceniu otrzymujemy wyrażenie na stosunek masy składnika do masy mieszaniny:

 

Komentarze